MIERNIK PRÓŻNI TYP MP221, MP222, MP223, MP224


  Próżniomierz MP222 z głowicami kompaktowymi
 

PRZEZNACZENIE

 • Współpraca z głowicami kompaktowymi typu: Piraniego, Penninga, Piraniego+Penninga, pojemnościowymi, piezoelektrycznymi i Bayarda-Alperta+Piraniego (wykonanie specjalne, jeden kanał).
 • Próżniomierze MP221, MP222, MP223, MP224 współpracują odpowiednio z jedną, dwoma, trzema lub czterema głowicami kompaktowymi.
 • Pomiar ciśnień absolutnych lub całkowitych w zakresie próżni niskiej, średniej i wysokiej od 1333 do 10-10 hPa (mbar) zależnie od wybranego typu głowicy.
 • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, jako przyrządy wolnostojące lub panele w szafach sterowniczych (1/4 19", 3 HU).
 • Stosowane do pomiaru i sterowania w układach centralnej próżni, liofilizatorach, suszarkach próżniowych, napylarkach, piecach próżniowych, liniach do produkcji lamp i żarówek, metalurgii próżniowej, spektrometrach masowych, mikroskopach elektronowych, urządzeniach badawczych itp.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonane w technice mikroprocesorowej,
 • typ głowicy kompaktowej z wyjściem analogowym 0-10V: Piraniego, Penninga, Piraniego+Penninga, pojemnościowa, piezoelektryczna, Bayarda-Alperta, Bayarda-Alperta+Piraniego,
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia,
  - dwie cyfry mnożnika plus jedna cyfra wykładnika,
  - cztery cyfry dla głowic pojemnościowych i piezoelektrycznych,
 • zmiana jednostek ciśnienia (hPa / Torr),
 • możliwość zaprogramowania po jednym progu dla każdego kanału, niezależnie próg załączania i wyłączania,
 • wyjście przekaźnikowe progów,
 • zapamiętanie wartości zaprogramowanych progów, jednostek, szybkości transmisji,
 • wyjście analogowe mierzonego ciśnienia dla każdego kanału,
 • sygnalizacja błędów i nieprawidłowej pracy przyrządu i głowic,
 • złącze RS232C lub RS485 do współpracy z komputerem PC - na zamówienie.

DANE TECHNICZNE

Typ próżniomierza

MP221

MP222

MP223

MP224

Ilość kanałów pomiarowych

1

2

3

4

Zakres mierzonego ciśnienia:
           - dla głowicy Piraniego
           - dla głowicy Piraniego +Penninga


1,0 x 103 - 5,0 x 10-4 hPa
1,0 x 103 - 5,0 x 10-9 hPa

Jednostka mierzonego ciśnienia

hPa, Torr

Częstotliwość wyświetlania

5 /s

Progi:
             - ilość na kanał
             - zakres programowania
             - obciążalność styków

1 (załączania i wyłączania)
zakres pracy głowicy
30V/1.5A/45W DC, 50V/1.5A/75VA AC

Wyjście analogowe kanału:
                                  - napięcie
                                  - obciążalność

wyjście głowicy kompaktowej
0 do +10V
>2.5kohm

Złącze RS232C/ RS485 (na zamówienie):

                      - podłączenie
                      - długość max (RS232C)

300 do 57600 bodów, kod ASCII, bit startu,
8 bitów dane, bit stopu, bez parytetu
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie:
                     - napięcie
                     - częstotliwość
                     - pobór mocy max

230V +10% -15%
50/60Hz
10 - 15VA

Temperatura:
                            - przechowywania
                            - pracy

-40 do +600C
+5 do +400C

Masa

2,0 - 2,5kg

Wymiary (W x H x D)

106,5 x 128,5 x 185 mm

Wymiary zawnętrzne próżniomierzy

Wymiary zewnętrzne w mm

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl