MIERNIK PRÓŻNI TYP MP211H, MP212H, MP213H, MP214H


  Próżniomierz MP212H z głowicami: RG11/1 i IR10/2
 

PRZEZNACZENIE

 • Pomiar wysokiej próżni w zakresie od 10-9 do 10-3hPa (mbar), kanał z głowicą jarzeniową Penninga typu IKR251 lub IR10/2.
 • Jeden do trzech kanałów z głowicą oporową Piraniego typu RG11, RG16, próżniomierze MP212H...MP214H. Pomiar próżni niskiej i średniej w zakres od 1000 do 10-4 hPa
 • Wyskalowane dla azotu.
 • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, jako przyrządy wolnostojące lub panele w szafach sterowniczych (1/4 19", 3 HU).
 • Stosowane do pomiaru i sterowania w napylarkach, piecach próżniowych, liniach do produkcji lamp, metalurgii próżniowej, spektrometrach masowych, mikroskopach elektronowych, urządzeniach badawczych i innych urządzeniach wysokiej próżni.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonane w technice mikroprocesorowej,
 • podłączenie próżniowe głowic:
  RG11, RG16      DN16KF, DN25KF, KNS19/26
  IKR251               DN25KF, DN40KF lub DN40CF
  IR10/2                DN25KF
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia, dwie cyfry mnożnika plus jedna cyfra wykładnika,
 • automatyczna zmiana zakresów,
 • zmiana jednostek ciśnienia (hPa / Torr),
 • sygnalizacja mierzonego ciśnienia dla poszczególnych głowic, 
 • automatyczne lub ręczne załączanie / wyłączanie głowicy Penninga,
 • możliwość zaprogramowania po jednym progu dla każdego kanału, niezależnie próg załączania i wyłączania,
 • wyjście przekaźnikowe progów,
 • wyjście analogowe mierzonego ciśnienia dla każdego kanału,
 • akustyczna i optyczna sygnalizacja błędów i nieprawidłowej pracy przyrządu i głowic,
 • złącze RS232C lub RS485 do współpracy z komputerem PC - na zamówienie.

DANE TECHNICZNE

Typ próżniomierza

MP211H

MP212H

MP213H

MP214H

Ilość kanałów pomiarowych:
                               -kanał Penninga
                               -kanał Piraniego

1
-

1
1

1
2

1
3

Zakres pomiarowy dla głowicy: 
                                       -IR 10/2
                                       -IKR 251
                                       -RG 11, RG 16

5,0 x 10-7 - 5 x 10-3 hPa
5 x 10-9 - 1 x 10-2hPa
4,0 x 10-4 - 1,0 x 103 hPa

Jednostka mierzonego ciśnienia

hPa, Torr

Częstotliwość wyświetlania

5 /s

Progi:
             - ilość na kanał
             - zakres programowania:
                                 kanał Penninga 
                                 kanał RG 11, RG 16
             - obciążalność styków


1 (załączania i wyłączania)

1,0 x 10-9 - 9,9 x 10-3
1,0 x 10-3 - 9,9 x 102
30V/1,5A/45W DC, 50V/1,5A/75VA AC

Wyjście analogowe:
                                  - napięcie
                                  - obciążalność

0 do +10V
>2,5kohm

Złącze RS 232 C (na zamówienie):

                              - podłączenie
                              - długość max

300 do 57600 bodów, kod ASCII, bit startu,
8 bitów dane, bit stopu, bez parytetu
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie:
                      - napięcie
                      - częstotliwość
                      - pobór mocy max

230V +10% -15%
50/60Hz
10 - 15VA

Temperatura:
                         - przechowywania
                         - pracy


-40 do +600C
+5 do +400C

Masa

2,1 - 2,6kg

Wymiary (W x H x D)

106,5 x 128,5 x 216 mm

Wymiary zawnętrzne próżniomierzy

Wymiary zewnętrzne mm.

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl