JONIZACYJNY MIERNIK PRÓŻNI JMP102, JMP111, JMP112


  Próżniomierz jonizacyjny JMP112 z głowicami: RG10/1, RG15/2 i IE21
 

PRZEZNACZENIE

 • Próżniomierze jonizacyjny JMP102, JMP111, JMP112 przeznaczone są do pomiaru wysokiej próżni, współpracują z głowicą jonizacyjną Bayarda-Alperta, w zakresie 0,2x10-9 do 1,0x10-3hPa
 • Typy JMP111 i JMP112 wyposażone są odpowiednio w jeden lub dwa kanały z głowicą oporową Piraniego o zakresie pomiarowym 6x10-4 do 1x103hPa.
 • Skalowane dla azotu.
 • Mogą pracować w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, jako przyrząd wolnostojący lub panel w szafach sterowniczych (3/8 19", 3 HU).
 • Stosowane do pomiaru i sterowania w napylarkach, piecach próżniowych, liniach do produkcji lamp, metalurgii próżniowej, spektrometrach masowych, mikroskopach elektronowych, urządzeniach badawczych i innych urządzeniach wysokiej próżni.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonany w technice mikroprocesorowej,
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia:
  - odczyt normalny, dwie cyfry mnożnika plus jedna cyfra wykładnika 
  - odczyt rozszerzony, trzy cyfry mnożnika plus jedna cyfra wykładnika dla głowicy B-A,
 • automatyczna zmiana zakresów,
 • wyjście analogowe mierzonego ciśnienia,
 • możliwość regulacji współczynnika czułości głowicy,
 • możliwość wyboru jednostek mierzonego ciśnienia (hPa/Torr)
 • blokada załączenia żarzenia dla ciśnień większych od 1x10-3 hPa dla JMP111, JMP112,
 • blokada załączenia odgazowania przy ciśnieniu większym od 1 x 10-4hPa,
 • odczyt i programowanie czasu odgazowania głowicy 1-30min,
 • regulacja i odczyt prądu odgazowania,
 • automatyczne przełączanie do cyklu odczytu ciśnienia po zakończeniu czasu odgazowania,
 • programowanie progów mierzonego ciśnienia, niezależnie próg załączania i wyłączania, wyjcie przekaźnikowe, 
 • wyprowadzenie sygnałów sterujących żarzeniem,
 • akustyczna i optyczna sygnalizacja błędów i nieprawidłowej pracy:
  - przekroczenie dozwolonych zakresów pomiarowych ciśnienia,
  - przekroczenie ciśnienia podczas odgazowania 1x10-3 hPa,
  - przekroczenie prądu podczas odgazowania 65 mA,
  - spadek emisji elektronowej katody,
  - zwarcie w układzie zasilania anody,
  - błędne zaprogramowanie progów,
 • złącze RS232C lub RS485 do współpracy z komputerem PC - na zamówienie.

DANE TECHNICZNE

Typ próżniomierza

JMP102

JMP111

JMP112

Ilość kanałów pomiarowych:
                           - Bayarda-Alperta
                           - Piraniego

1
-

1
1

1
2

Zakres pomiarowy:
                  - kanał Bayarda-Alperta
                  - kanał Piraniego

0,2x10-9 do 1,0 x 10-3 hPa
6x10-4 do 1,0x103hPa

Jednostki mierzonego ciśnienia

hPa lub Torr

Prąd emisji (GW-11, SBA-3)

0,4 / 4mA

Napięcie:
                                  - katody
                                  - anody
                                  - kolektora 

70V
225V
0V

Napięcie / prąd żarzenia katody

4,6V / 2,3A

Odgazowanie:
                  -prąd elektronowy anody
                  -napięcie anody
                  -napięcie kolektora 

bombardowanie elektronowe
4-60mA
550V
550V

Progi :     ilość / zakres programowania
                  - kanał Bayarda-Alperta
                  - kanał Piraniego
                styki
                  - obciążalność 

2   /   1,0 x 10-9- 9,9 x 10-4 hPa/Torr
1   /   1,0 x 10-3- 9,9 x 102 hPa/Torr
przełączne, potencjał wolny
30V/1,5A/45W DC, 50V/1,5A/75VA AC

Wyjście analogowe

0 - 10V

Zakres dla głowicy:
        Bayarda-Alperta
                  - SBA-3, GW-11
                  - IE-21
        Piraniego  RG10, RG15 

5,0x10-9 do 1,0 x 10-3 hPa
0,2x10-9 do 1,0 x 10-3 hPa
6x10-4do 1,0 x 103 hPa

Złącze RS 232 C (na zamówienie):

                              - podłączenie
                              - długość max

300 do 57600 bodów, kod ASCII, bit startu,
8 bitów dane, bit stopu, bez parytetu
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie

230V / 50Hz

Pobór mocy

max 90 VA

Wymiary (W x H x D)

142 x 128,5 x 254 mm

Masa

3,2 kg

Temperatura:
                                 -  pracy
                                 -  przechowywania 


+5 do +400C
-40 do +600C

Wymiary zawnętrzne próżniomierza jonizacyjnego JMP102, JMP111, JMP112

Wymiary zewnętrzne w mm.

Wykonanie specjalne JMP102, JMP111, JMP112 - współpraca z głowicą typu GW21.
Zakresie pomiarowym 10-5 do 1hPa.

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl