BLOK STEROWANIA PRÓŻNIĄ VCU300D - W OPRACOWANIU


  Blok sterowania próżnią VCU300D z głowicą kompaktową Piraniego i Piraniego+jonizacyjną
 

PRZEZNACZENIE 

 • Blok sterowania próżnią VCU300 jest nowszą wersją bloku serowania VCU100 z kolorowym wyświtlaczem dotykowym. Funkcje sterowania i programowania parametrów są zgodne z blokiem VCU100. Ze wzlędu na wielkość wyświetlacza 7" blok VCU300 jest zmontowany w panelu 1/2 19", 3HU.
 • Blok sterowania próżnią VCU300 jest mikroprocesorowym sterownikiem próżni współpracującym z kompaktowymi głowicami pomiarowymi próżni.
 • Wersja VCU300D pełni funkcję pomiaru próżni, sterowania i nadzoru pracą urządzenia próżniowego wyposażonego w pompę dyfuzyjną z możliwością wykonania procesu technologicznego. 
 • Zakres pomiaru próżni zależny jest od zastosowanych głowic kompaktowych i obejmuje od 1333 do 10-10 hPa (mbar).
 • Steruje i nadzoruje pracą pomp i zaworów. Może sterować pracą innych bloków współpracujących. 
 • Posiada wszystkie parametry programowalne, dlatego może współpracować z różnymi typami pomp i zaworów.
 • Wybranie pracy automatycznej pozwala na automatyczne odpompownie zbiornika, przeprowadzenie procesu technologicznego i zapowietrzenie zbiornika.
 • Wykonany jako panel do zabudowy w szafach sterowniczych (1/2 19", 3 HU).
 • VCU300 to mikroprocesorowym kontroler próżni z niskosygnałowymi wyjściami przekaźnikowymi i do bezpośredniego sterowania zaworów i pomp może być konieczne użycie elementów siłowych typu styczniki, przekaźniki, bezpieczniki itp.
 • Wykonywane są wersje specjalne na indywidualne potrzeby Klienta do sterowania procesami technologicznymi, napylarek, suszarek i innych urządzeń próżniowych.
 • Służy do modernizacji, automatyzacji istniejących (np. zamiast bloku próżni BS100, BP101) lub budowy nowych urządzeń próżniowych, stanowisk pompowych, pieców próżniowych, napylarek, suszarek próżniowych, specjalistycznych urządzeń badawczych itp.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonany w technice mikroprocesorowej,
 • kolorowy wyświetlacz graficzny TFT z panelem dotykowym 7",
 • schemat funkcjonalny stanowiska z sygnalizacją stanu pracy i awarii na wyświtlaczu, 
 • klawisze funkcyjne o zmiennym przeznaczeniu, na wyświetlaczu, 
 • 1-4 wejścia analogowych 0-10V do współpracy z głowicami kompaktowymi, 
 • wyjścia analogowe głowic 0-10V, 
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia, dwie lub trzy cyfry znaczące i wykładnik, 
 • jednostki mierzonego ciśnienia: mbar, Torr, Pa, 
 • pamięć zaprogramowanych parametrów,
 • 8-20 wejść cyfrowych 24V DC,
 • 8-22 sterujących wyjść przekaźnikowych 1A/24V DC, 
 • 2 programowalne wyjścia analogowe,
 • możliwość współpracy z różnymi typami zaworów i pomp,
 • programowalne parametry zastosowanych zaworów i pomp,
 • praca automatyczna, ręczna lub awaryjna,
 • wybór sterowania alarmów: wyłączenia, cyklu i procesu,
 • wybór sterowania rozpoczęcia i zakończenia procesu,
 • całkowity nadzór nad pracą pomp i zaworów: zabezpieczenia, blokady, tryb pracy awaryjnej,
 • sygnalizacja i pamięć alarmów z możliwością kasowania,
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
 • wyświetlanie czasu rzeczywistego, cyklu, pracy, całkowitego czasu pracy urządzenia,
 • zapamiętanie ostatnich czasów cyklu, pracy, procesu, wyłączenia urządzenia,
 • złącze RS232 / USB do współpracy z komputerem PC (na zamówienie).

DANE TECHNICZNE

Typ bloku sterowania

VCU300DP (wersja podstawowa z pompą dyfuzyjną)

Rodzaj pracy

automatyczna, ręczna, awaryjna,

Ilość kanałów pomiarowych ciśnienia
(do podłączenia głowic kompaktowych)

2

Zakres mierzonego ciśnienia:
   komora (głowica Piranii+Penning, Piranii+B-A)
   wylot pompy dyfuzyjnej (głowica Piranii)


1000 - 5E-10 mbar (zależy od głowicy)
1000 - 4E-4 mbar

Jednostka mierzonego ciśnienia

mbar, Torr, Pa

Filtr pomiaru:
                                      szybko
                                      normalnie
                                      wolno


0,06 s
0,3 s
1,0 s

Ilość pomiarów

100/s

Częstotliwość wyświetlania

5/s

Wyjście analogowe

0 - 10V DC / Robc>2,5 kohm

Czas rozruchu zimnej pompy rotacyjnej

1 - 59 min

Czas rozruchu nagrzanej pompy rotacyjnej

1 - 59 s

Czas rozruchu, stydzenia pompy dyfuzyjnej

1 - 59 min

Próg na wejściu pompy dyfuzyjnej: 
                                        zakres
                                        histereza


8E-2 do 1,33E-3 mbar
miń. 10%

Próg na wyjściu pompy dyfuzyjnej:
                                        zakres
                                        histereza


4E-1 do 4E-3 mbar
miń. 10%

Zawory:
    czas załączenia, wyłączenia, opóźnienia


1 - 59 s

Test szczelności: 
                                ilość punktów
                                czas
                                ciśnienie


3
1 s - 59 min
1000 do 1,33E-9 mbar

Proces:
     czas opóźnienia, wyłączenia
     czas załączenia
     ciśnienie załączenia, wyłączenia, awaryjne: 
                                    zakres
                                    histereza
     wartość zadana
     sterowanie


1 s - 59 min
1 s - 99 godzin

8E-2 do 1,33E-9 mbar
miń. 10%
1,0 - 100,0%
wewnętrzne (czsem), sterownik zewnętrzny

Zakres czasu cyklu

100 godzin

Zakres czasu pracy

100 godzin

Zakres czasu całkowitego pracy

1000 000 godzin

 Wyjścia przekaźnikowe:
                                        ilość (rodzaj)


                                        obciążalność


8 (pompa rotacyjna, dyfuzyjnz, zawór obejściowy, bezpośredni, wysokiej próżni, zapowietrzający, proces)
1A/30V AC,  0,5A/60V DC

 Wejścia cyfrowe:
                                        ilość (rodzaj)


                                        napięcie


8(pompa rotacyjna, dyfuzyjna, woda, temperatura, zawór obejściowy, bezpośredni, wysokiej próżni, zapowietrzający)
15-30V DC

Ilość zapamiętanych alarmów

16

Złącze RS232 (na zamówienie):
                     szybkość
                     podłączenie
                     długość max

kod ASCII, bit startu, 8 bitów dane, bit stopu
9600,19200,38400 bodów
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie:
                     napięcie
                     częstotliwość
                     pobór mocy max


230V +10% -15%
50/60Hz
15 - 40VA zależnie od typu głowic

Temperatura:
                            przechowywania
                            pracy


-40 do +60oC
+5 do +40oC

Masa

1,5 - 3,0kg

Wymiary (W x H x D)

210 x 128,5 x 170 mm

Wymiary zawnętrzne i mocowanie bloku sterowania próżnią VCU100

Wymiary zewnętrzne i mocowanie w mm

 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl