BLOK STEROWANIA PRÓŻNIĄ TYP  VCU100T


  Blok sterowania próżnią VCU100T z głowicą kompaktową Piraniego i Piraniego+jonizacyjną
 

PRZEZNACZENIE 

 • Blok sterowania próżnią VCU100T to mikroprocesorowy sterownik próżni układu pompowego z pompą turbomolekularną.
 • Spełnia funkcję pomiaru próżni, sterowania i nadzoru pracą urządzenia próżniowego wyposażonego w pompę turbomolekularną z możliwością wykonania procesu technologicznego. 
 • Zakres pomiaru próżni zależny jest od zastosowanych głowic kompaktowych i obejmuje od 1333 do 10-10 hPa (mbar).
 • Steruje i nadzoruje pracą pomp i zaworów. Może sterować pracą innych bloków współpracujących. 
 • Posiada wszystkie parametry programowalne, dlatego może współpracować z różnymi typami pomp i zaworów.
 • Wybranie pracy automatycznej pozwala na automatyczne odpompownie zbiornika, przeprowadzenie procesu technologicznego i zapowietrzenie zbiornika.
 • Wykonany jako panel do zabudowy w szafach sterowniczych (3/8 19", 3 HU).
 • VCU100T jest mikroprocesorowym kontrolerem próżni z niskosygnałoymi wyjściami przekaźnikowymi i do bezpośredniego sterowania zaworami i pompami może być konieczne użycie elementów siłowych typu styczniki, przekaźniki, bezpieczniki itp.
 • Wykonywane są wersje specjalne na indywidualne potrzeby Klienta do sterowania procesami technologicznymi, napylarek, pieców, suszarek, specjalistycznych urządzeń badawczych i innych urządzeń próżniowych.
 • Służy do modernizacji, automatyzacji istniejących lub budowy nowych urządzeń próżniowych, stanowisk pompowych, pieców próżniowych, napylarek, suszarek próżniowych, specjalistycznych urządzeń badawczych itp.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonany w technice mikroprocesorowej,
 • wyświetlacz graficzny, W x H / 56,3 x 38,4 mm, 
 • schemat funkcjonalny stanowiska z sygnalizacją optyczną stanu pracy i awarii na płycie czołowej, 
 • 4 klawisze funkcyjne o zmiennym przeznaczeniu, opis na wyświetlaczu, 
 • 1-4 wejść analogowych 0-10V do współpracy z głowicami kompaktowymi, 
 • wyjścia analogowe głowic 0-10V, 
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia (dwie lub trzy cyfry znaczące i wykładnik)  
 • jednostki mierzonego ciśnienia: mbar, Torr, Pa, 
 • pamięć zaprogramowanych parametrów,
 • 8-20 wejść cyfrowych 24V DC,
 • 8-22 sterujących wyjść przekaźnikowych 1A/24V DC, 
 • 2 programowalne wyjścia analogowe,
 • możliwość współpracy z różnymi typami zaworów i pomp,
 • programowalne parametry zastosowanych zaworów i pomp,
 • praca automatyczna, ręczna lub awaryjna,
 • wybór sterowania alarmami: wyłączenia, cyklu i procesu,
 • wybór sterowania rozpoczęcia i zakończenia procesu,
 • sterowanie wewnętrzne procesem (czasowe) lub przez sterownik zewnętrzny,
 • całkowity nadzór nad pracą pomp i zaworów: zabezpieczenia, blokady, tryb pracy awaryjnej,
 • sygnalizacja i pamięć alarmów z możliwością kasowania,
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
 • wyświetlanie czasów: rzeczywistego, cyklu, pracy, całkowitego czasu pracy urządzenia,
 • zapamiętanie ostatnich czasów: cyklu, pracy, procesu, wyłączenia urządzenia,
 • złącze RS232 do współpracy z komputerem PC (na zamówienie).

DANE TECHNICZNE

Typ bloku sterowania

VCU100TP (wersja podstawowa z pompą turbo)

Rodzaj pracy

automatyczna, ręczna, awaryjna,

Ilość kanałów pomiarowych ciśnienia
(do podłączenia głowic kompaktowych)

2

Zakres mierzonego ciśnienia:
   komora (głowica Piranii+Penning, Piranii+B-A)
   wylot pompy turbo (głowica Piranii)


1000 - 5E-10 mbar (zależy od głowicy)
1000 - 4E-4 mbar

Jednostka mierzonego ciśnienia

mbar, Torr, Pa

Filtr pomiaru:
                                      szybko
                                      normalnie
                                      wolno


0,06 s
0,3 s
1,0 s

Ilość pomiarów

100/s

Częstotliwość wyświetlania

5/s

Wyjście analogowe

0 - 10V DC / Robc>2,5 kohm

Czas rozruchu zimnej pompy wstępnej

1 - 59 min

Czas rozruchu nagrzanej pompy wstępnej

1 - 59 s

Czas rozruchu pompy turbo

1 - 59 s

Czas opóźnienia rozpoczęcia zapowietrzenia pompy turbo

0 - 59 min

Czas początkowy opóźnienia impulsowego zapowietrzenia pompy turbo

0 - 59 s

Czas impulsu otwarcia zaworu zapowietrzenia pompy turbo

0,2 lub 0,4 s

Czas zapowierzenia pompy turbo

1 - 59 min

Próg na wejściu pompy turbo: 
                                        zakres
                                        histereza

6 do 2E-3 mbar
miń. 10%

Próg na wyjściu pompy turbo:
                                        zakres
                                        histereza

6 do 2E-3 mbar
miń. 10%

Zawory:
    czas załączenia, wyłączenia, opóźnienia

1 - 59 s

Test szczelności: 
                                ilość punktów
                                czas
                                ciśnienie

3
1 s - 59 min
1000 do 1,33E-9 mbar

Proces:
     czas opóźnienia, wyłączenia
     czas załączenia
     ciśnienie załączenia, wyłączenia, awaryjne: 
                                    zakres
                                    histereza
     wartość zadana
     sterowanie

1 s - 59 min
1 s - 99 godzin

8E-2 do 1,33E-9 mbar
miń. 10%
1,0 - 100,0%
wewnętrzne (czsem), sterownik zewnętrzny

Zakres czasu cyklu

100 godzin

Zakres czasu pracy

100 godzin

Zakres czasu całkowitego pracy

1000 000 godzin

 Wyjścia przekaźnikowe:
                                        ilość (rodzaj)


                                        obciążalność


8 (pompa wstępna, pompa turbo, zawór zapowietrzający pompy turbo, zawór obejściowy, bezpośredni, wysokiej próżni, zapowietrzający, proces)
1A/30V AC,  0,5A/60V DC

 Wejścia cyfrowe:
                                        ilość (rodzaj)                                        napięcie


8 (pompa wstępna, obroty nominalne pompy turbo,awaria pompy turbo, zawór zapowietrzający pompy turbo, zawór obejściowy, bezpośredni, wysokiej próżni, zapowietrzający)
15-30V DC

Ilość zapamiętanych alarmów

16

Złącze RS232 (na zamówienie):
                     szybkość
                     podłączenie
                     długość max

kod ASCII, bit startu, 8 bitów dane, bit stopu
9600,19200,38400 bodów
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie:
                     napięcie
                     częstotliwość
                     pobór mocy max

230V +10% -15%
50/60Hz
15 - 40VA zależnie od typu głowic

Temperatura:
                            przechowywania
                            pracy

-40 do +60oC
+5 do +40oC

Masa

1,5 - 2,5kg

Wymiary (W x H x D)

142 x 128,5 x 170 mm

Wymiary zawnętrzne i mocowanie bloku sterowania próżnią VCU100

Wymiary zewnętrzne i mocowanie w mm

 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl