SYSTEM STEROWANIA PRÓŻNIĄ   VCU100


  System sterowania układem próżniowym VCU100 z blokiem siłowym PU100
 

PRZEZNACZENIE 

 • Blok sterowania próżnią VCU100 łącznie z blokiem siłowym PU100 stanowią samodzielny system VCU100 do sterowania układem próżniowym z pompą dyfuzyjną lub turbomolekularną. 
 • Sterownik VCU100 zapewnia pomiar próżni, sterowanie i nadzorowanie pracą pomp, zaworów i innych bloków.
 • Blok siłowy PU100 dopasowuje niskoprądowe sygnały sterownika do sygnałów zasilania pomp, zaworów i bloków współpracujacych. 
 • Służy do modernizacji i automatyzacji istniejących urządzeń próżniowych np.: wymiany bloków sterowania BS100, PWN100 z BP101 itp. lub budowy nowych urządzeń próżniowych.

OPIS TECHNICZNY

 • Zmontowany w kasecie 19”/3HU do zainstalowania jako panel w szafie sterowniczej 19”.
 • Każde wykonanie systemu VCU100 w tym bloku siłowego PU100 jest traktowane indywidualnie zależnie od stanu aktualnego urządzenia próżniowego, zastosowanych pomp, zaworów, współpracujących bloków, potrzeb Klienta i może się różnić od zaprezentowanego. 
 • Dane techniczne sterownika VCU100 zawarte są w kartach katalogowych bloków sterowania VCU100, najważniejsze z nich to:  
 • wykonane jako panel do zabudowy w szafach sterowniczych (3/8 19", 3 HU), 
 • posiada wyświetlacz graficzny, W x H / 56,3 x 38,4 mm, 
 • schemat funkcjonalny stanowiska z sygnalizacją optyczną stanu pracy i awarii na płycie czołowej, 
 • 4 klawisze funkcyjne o zmiennym przeznaczeniu, opis na wyświetlaczu, 
 • pomiar próżni przy współpracy z głowicami kompaktowymi, 
 • możliwość współpracy z różnymi typami zaworów i pomp, wszystkie parametry programowalne,
 • praca automatyczna, ręczna lub awaryjna,
 • sterowanie wewnętrzne procesem (czasowe) lub przez sterownik zewnętrzny,
 • całkowity nadzór nad pracą pomp i zaworów: zabezpieczenia, blokady, tryb pracy awaryjnej,
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
 • wyświetlanie czasów: rzeczywistego, cyklu, pracy, całkowitego czasu pracy urządzenia,
 • złącze RS232C lub RS485 do współpracy z komputerem PC (na zamówienie).

Wymiary zawnętrzne i mocowanie bloku sterowania próżnią VCU100

Widok płyt czołowej, A – blok sterowania próżnią VCU100, B – blok siłowy PU100.

 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl