STEROWNIK PRÓŻNI (WERZSJA SPECJALNA) VCU100P


  Blok sterowania próżnią VCU100P wykonanie specjalne z głowicą kompaktową piezoelektryczną
 

PRZEZNACZENIE 

 • Blok sterowania próżnią VCU100P to przykładowe wykonanie specjalne sterownika próżni VCU100 do specjalistycznego przeznaczenia. Odpompowującego komorę roboczą z zadanym gradientem ciśnienia, utrzymującym zadane ciśnienie przez określony czas i zapowietrzający komorę z zadanym gradientem ciśnienia.
 • Spełnia funkcję pomiaru próżni, sterowania i nadzoru pracą urządzenia próżniowego wyposażonego w pompę wstępną. 
 • Zakres pomiaru próżni zależny jest od zastosowanej głowicy kompaktowej (np. 1100 - 0,1 mbar).
 • Steruje i nadzoruje pracą pompy i zaworów.
 • Posiada wszystkie parametry programowalne, dlatego może współpracować z różnymi typami pomp i zaworów.
 • Wybranie pracy automatycznej pozwala na automatyczne odpompownie zbiornika, przeprowadzenie procesu technologicznego i zapowietrzenie zbiornika.
 • Wykonany jako panel do zabudowy w szafach sterowniczych (3/8 19", 3 HU).
 • VCU100P jest mikroprocesorowym kontrolerem próżni z niskosygnałowymi wyjściami przekaźnikowymi i do bezpośredniego sterowania zaworami i pompą może być konieczne użycie elementów siłowych typu styczniki, przekaźniki, bezpieczniki itp.
 • Wykonywanie wersji specjalnej wymaga uzgodnienia warunków technicznych. Możliwe jest wykonanie jako sterownika głównego lub współpracującego z innym w celu całkowitego wykonania procesu technologicznego w napylarkach, piecach póżniowych, suszarkach i innych specjalistycznych urządzeniach badawczych lub produkcyjnych.
 • Służy do modernizacji, automatyzacji istniejących lub budowy nowych urządzeń próżniowych.

OPIS TECHNICZNY

 • wykonany w technice mikroprocesorowej,
 • wyświetlacz graficzny, W x H / 56,3 x 38,4 mm, 
 • schemat funkcjonalny stanowiska z sygnalizacją optyczną stanu pracy i awarii na płycie czołowej, 
 • 4 klawisze funkcyjne o zmiennym przeznaczeniu, opis na wyświetlaczu, 
 • wejście analogowe 0-10V do współpracy z głowicą kompaktową, 
 • wyjście analogowe głowic 0-10V, 
 • cyfrowy odczyt mierzonego ciśnienia , 
 • jednostki mierzonego ciśnienia: bar, mbar, Pa, hPa, kPa  
 • wyświetlanie ciśnienia prognozowanego zgodnie z zadanym gradientem, 
 • wyświetlanie poszczególnych faz pracy urządzenia, 
 • wyświetlenie czasów trwania faz pracy, 
 • programowanie parametrów procesu: gradientu pompownia, ciśnienia końcowego, czasu utrzymania i gradientu zapowietrzenia, 
 • jednostki gradientu ciśnienia: mbar/min, hPa/min, kPa/min,
 • pamięć zaprogramowanych parametrów,
 • 3 wejścia cyfrowe 24V DC,
 • 4 sterujące wyjścia przekaźnikowe, 1A/24V DC, 
 • możliwość współpracy z różnymi typami zaworów i pomp,
 • programowalne parametry zastosowanych zaworów i pomp,
 • praca automatyczna lub ręczna,
 • wybór sterowania alarmami,
 • całkowity nadzór nad pracą pomp i zaworów: zabezpieczenia, blokady, tryb pracy awaryjnej,
 • sygnalizacja i pamięć alarmów z możliwością kasowania,
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
 • wyświetlanie czasów: rzeczywistego, cyklu, pracy, całkowitego czasu pracy urządzenia,
 • zapamiętanie i sygnalizacja wykonania procesu,
 • zapamiętanie ostatnich czasów: cyklu, pracy, procesu, wyłączenia urządzenia,
 • złącze RS232 do współpracy z komputerem PC (na zamówienie).

DANE TECHNICZNE

Typ bloku sterowania

VCU100P (wersja specjalma)

Rodzaj pracy

automatyczna, ręczna

Ilość kanałów pomiarowych ciśnienia
(do podłączenia głowic kompaktowych)

1

Zakres mierzonego ciśnienia:
   komora (głowica piezoelektryczna)


1100 - 0,1 mbar (zależy od głowicy)

Jednostka mierzonego ciśnienia

bar, mbar, Pa, hPa, kPa

Filtr pomiaru:
                                      szybko
                                      normalnie
                                      wolno


0,06 s
0,3 s
1,0 s

Ilość pomiarów

100/s

Częstotliwość wyświetlania

5/s

Wyjście analogowe

0 - 10V DC / Robc>2,5 kohm

Gradient ciśnienia pompowania

99,9 - 0,9 kPa/min

Gradient ciśnienia zapowietrzenia

99,9 - 0,9 kPa/min

Jednostki gradientu ciśnienia

mbar/min, hPa/min, kPa/min

Aktualizacja prognozy gradientu ciśnienia

200 ms

Sygnalizacja błędu ciśnienia

+/- 10 mbar

Zakres ciśnienia końcowego

1000 - 1 mbar

Zakres czasu utrzymania

999 999 - 0 s

Czas rozruchu pompy wstępnej

1 - 59 min

Zakres czasu cyklu

100 godzin

Zakres czasu pracy

100 godzin

Zakres czasu całkowitego pracy

1000 000 godzin

 Wyjścia przekaźnikowe:
                                        ilość (rodzaj)

                                        obciążalność


4 (pompa wstępna, zawór bezpośredni, zawór
zapowietrzający, alarm)
1A/30V AC,  0,5A/60V DC

 Wejścia cyfrowe:
                                        ilość (rodzaj)

                                        napięcie


3 (pompa wstępna, zawór bezpośredni, zawór
zapowietrzający)
15-30V DC

Ilość zapamiętanych alarmów

16

Złącze RS232 (na zamówienie):
                     szybkość
                     podłączenie
                     długość max

kod ASCII, bit startu, 8 bitów dane, bit stopu
9600,19200,38400 bodów
złącze D-sub 9-styków
30m

Zasilanie:
                     napięcie
                     częstotliwość
                     pobór mocy max

230V +10% -15%
50/60Hz
15 - 40VA zależnie od typu głowic

Temperatura:
                            przechowywania
                            pracy

-40 do +60oC
+5 do +40oC

Masa

1,5 kg

Wymiary (W x H x D)

142 x 128,5 x 170 mm

Wymiary zawnętrzne i mocowanie bloku sterowania próżnią VCU100

Wymiary zewnętrzne i mocowanie w mm

 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl