GŁOWICA PIRANIEGO TYP RG11, RG16

PRZEZNACZENIE

  • Stosowana do pomiaru próżni niskiej i średniej w zakresie od 1000 do 10-4 hPa (mbar).
  • Współpraca z próżniomierzem typu:MP211, MP212, MP213, MP214, MP212H, MP213H, MP214H,
    JMP111 i JMP112.
  • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.

DANE TECHNICZNE

Podłączenie próżniowe:
                                             RG 11/1, RG 16/1
                                             RG 11/2, RG 16/2

DN 16 KF
DN 25 KF

Zakres pomiarowy

4x10-4 do 1000 hPa

Błąd pomiarowy dla zakresu:
                                                 <10-2 hPa
                                                 10-2- 10 hPa
                                                  >100 hPa


20%
15%
50%

Temperatura:
                                    przechowywania
                                    pracy

-40 do +80 0C
0 do +70 0C

Stała czasowa

<10ms

Objętoć pomiarowa

2,4cm3

Ciśnienie dopuszczalne

3 bar

Podłączenie elektryczne

wtyk C091 5 pin

Przepust

szkło

Materiały mające kontakt z próżnią:
                                      korpus: 
                                                        RG11/1, RG11/2
                                                        RG16/1, RG16/2
                                      pozostałe
  

stop aluminium PA6
stal nierdzewna
wolfram, stal nierdzewna, NiFe, szkło,
nikiel, klej epoksydowy

Masa

0,05 - 0,08kg

Wymiary gabarytowe głowicy Piraniego RG11(16)/1, RG11(16)/2

Wymiary w mm

Głowica Piraniego RG16/1, RG11/2

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl