GŁOWICA PIEZOELEKTRYCZNA TYP NPXV1

PRZEZNACZENIE

  • Głowica piezoelektryczna NPXV1 stosowana do pomiaru próżni absolutnej w zakresie  od 1100 do 0,1hPa (mbar).
  • Współpraca z próżniomierzem typu:  MP212, MP213, MP214, MP212H, MP213H, MP214H, MP221,MP221, MP223, MP224, JMP111 i JMP112.
  • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.

DANE TECHNICZNE

Podłączenie próżniowe:

DN 16 KF, M20x1,5

Zakres pomiarowy

1100 do 0,1hPa

Błąd pomiarowy:
                                - przetwarzania
                                - powtarzalność
                                - temperaturowy


0,5% ZP (zakres pomiarowy)
0,05% ZP
0,25% ZP/10 0C

Temperatura:
                          - przechowywania
                          - pracy


-30 do +80 0C
0 do +70 0C

Napięcie zasilania

15...36V DC

Napięcie wyjściowe

0...10V Robc>10kohm

Ciśnienie dopuszczalne

2,5 bar

Materiały mające kontakt z próżnią:
                                              - korpus 
                                              - pozostałe


Stal nierdzewna
Stal 316Lss

Masa

0,35kg


 

 

Głowica NPXV1 wymiary w mm.


ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl