GŁOWICA PENNINGA TYP IR10/2

PRZEZNACZENIE

  • Stosowana do pomiaru wysokiej próżni w zakresie od 10-3 do 10-7hPa (mbar).
  • Współpraca z próżniomierzem  typu: MP211H, MP212H, MP213H i MP214H.
  • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych

DANE TECHNICZNE

Podłączenie próżniowe:

DN 25 KF

Zakres pomiarowy

5x10-3 do 5x10-7 hPa

Błąd pomiarowy w zakresie: 10-4 - 10-6 hPa

30%

Temperatura:
                        - przechowywania
                        - pracy


-40 do +80 0C
0 do +80 0C

Przepust

szkło

Podłączenie elektryczne

gniazdo BNC75

Materiały mające kontakt z próżnią:

stal nierdzewna, szkło

Masa

0,6kg


 
         Wymiary gabarytowe głowicy Penninga IR10/2        Głowica Penninga IR10/2

               Głowica IR10/2 wymiary w mm.


 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl