GŁOWICA JONIZACYJNA TYP GW 21

PRZEZNACZENIE

  • Stosowana do pomiaru próżni średniej w zakresie od 1 do 10-5hPa (mbar).
  • Współpraca z próżniomierzem typu: JMP102, JMP111 i JMP112.
  • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.

DANE TECHNICZNE

Podłączenie próżniowe:

DN 25 KF

Zakres pomiarowy

1 do 5x10-5 hPa

Temperatura:
                       - przechowywania
                       - pracy
                       - wygrzewania


-40 do +80 0C
0 do +80 0C
max 400 0C

Katoda:
              - ilość
              - materiał
              - napięcie
              - żarzenie

1
tlenek itru na rdzeniu irydowym
+70V
1,2V / 3,2A 

Anoda:
                         - materiał
                         - napięcie
                         - prąd elektronowy
                         - odgazowanie

nikiel
+190V
0,1mA
max 500V / 2mA

Kolektor:
                  - materiał
                  - napięcie
                  - odgazowanie

molibden
0V
+500V

Czułość

0,55 1/hPa

Korpus

szkło molibdenowe

Objętość pomiarowa

90cm3


 

Głowica GW 21 wymiary w mm.

 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl