GŁOWICA BAYARDA-ALPERTA TYP GW11

PRZEZNACZENIE

  • Stosowana do pomiaru wysokiej próżni w zakresie od 10-3 do 10-9 hPa (mbar).
  • Współpraca z próżniomierzem typu: JMP102, JMP111 i JMP112.
  • Praca w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.

DANE TECHNICZNE

Podłączenie próżniowe:

DN 25 KF

Zakres pomiarowy

1x10-3 do 5x10-9 hPa

Temperatura:
                       - przechowywania
                       - pracy
                       - wygrzewania


40 do +80 0C
0 do +80 0C
max 400 0C

Katoda:
                           - ilość
                           - materiał
                           - napięcie
                           - żarzenie

2
wolfram
+70V
4,6V / 2,3A

Anoda:
                   - napięcie
                   - prąd elektronowy
                   - odgazowanie

+225V
4mA
max 600V / 60mA

Kolektor:
                           - napięcie
                           - odgazowanie

0V
+600V

Czułość

14  1/hPa

Objętość pomiarowa

130cm3

Korpus

szkło molibdenowe


 

Głowica GW 11 wymiary w mm.


 

ELVAC Jan Muzyczuk, 76-020 BOBOLICE, ul. Reja 9/3
tel. / fax +48 94 31 87 669, kom. +48 504 088 515
www.elvac.com.pl, e-mail: elvac@wp.pl